PC Tru Tru Reddy

 • PC Tru Tru Reddy b.  2011 dam of:

  • 2017 Judge Cash stud 

 •  Dam PC Lanie Frost dam of:

  • 2017 Judge Cash mare

  • 2018 Judge Cash stud

  • dam of Frost 50

Doc's Jack Frost

Prissy Cline

                                     Sun Frost

PC Reddy Frost

                                     Rockette Special

                                     Sun Frost

PC Lanie Frost

                                     Dean Sweet Lani

Doc's Jack Frost

Prissy Cline

Country Rebel AAA

Red Rockette

Tru Roman

Deans Sweet Speed

© 2018 T4 Quater Horses

 • Facebook - Black Circle